Графік прийому громадян

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

   УКРАЇНА

      ЛУГИНСЬКА РАЙОННА РАДА
       ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

           РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           голови районної ради

 

02.01.2019 №1

Про організацію особистого

прийому громадян у районній

раді

 

 

         З метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення та відповідно до статті 22 Закону України ″Про звернення громадян″, на виконання пункту 6 Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 ″Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування″, у зв′язку із прийняттям рішень районної ради від 27.01.2017 №243 ″Про обрання голови Лугинської районної ради″, від 27.01.2017 №244 ″Про обрання заступника голови Лугинської районної ради″:

         1.Затвердити порядок та графік  проведення особистого прийому громадян посадовими особами  районної ради згідно з додатками 1,2.

         2.Рекомендувати сільським, селищним головам посилити контроль та забезпечити належне виконання Закону України ″Про звернення громадян″, Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 ″Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації на гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування″, надати роз′яснення щодо повноважень органів місцевого самоврядування стосовно вирішення порушених у зверненнях  громадян питань.

         3.Виконавчому апарату районної ради організувати особистий прийом громадян посадовими особами районної ради, розгляд їх звернень відповідно до Положення про виконавчий апарат районної ради та чинного законодавства України.

         4.Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій, сільським, селищним головам забезпечити інформування населення про час та місце виїзних прийомів громадян, визначених графіком.

         5.Оприлюднити це розпорядження на офіційному сайті районної ради.

         6.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого  справами виконавчого апарату районної ради С.М.Осадчука.

 

Голова ради                                                                                     О.В.Губарець

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                                                                                                                           Розпорядження голови                                             

                                                                                                                                                                                                                                                            районної ради

                                                                                 02.01.2019  №1

                  

ПОРЯДОК
проведення особистого прийому громадян посадовими особами Лугинської районної  ради

І. Загальні положення

1. Порядок проведення особистого прийому громадян посадовими особами Лугинської районної  ради (далі – Порядок) визначає процедуру проведення особистого прийому громадян головою Лугинської районної ради,  заступником голови, керуючим справами виконавчого апарату  районної ради.

2. Особистий прийом громадян головою Лугинської районної ради,  заступником голови, керуючим справами виконавчого апарату районної  ради здійснюється у приміщенні Лугинської районної  ради за адресою: смт Лугини, вулиця Грушевського, 2-а.

Виїзні особисті прийоми громадян здійснюються головою Лугинської районної ради,  заступником голови, керуючим справами виконавчого апарату районної ради в органах місцевого самоврядування Лугинського  району.
Графік особистого прийому громадян головою Лугинської  районної ради  та його заступником, керуючим справами виконавчого апарату районної ради затверджується розпорядженням голови Лугинської районної ради.

3. Інформація про порядок, графіки та місце проведення особистого прийому громадян посадовими особами Лугинської  районної ради розміщується на офіційному веб-сайті Лугинської районної ради та у приміщенні Лугинської  районної ради.

4. Особистий прийом громадян посадовими особами Лугинської районної ради проводиться з питань, вирішення яких належить до повноважень Лугинської районної ради.

5. Вхід до приміщення  Лугинської районної ради вільний. Під час особистого прийому громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу.

 Під час проведення прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та/або особи, які перебувають у родинних відносинах з такими громадянами і мають документ, що підтверджує їх особу та повноваження. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

2

6. Особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України проводиться першочергово.

ІІ. Особистий прийом громадян головою Лугинської районної ради

1. Особистий прийом громадян головою Лугинської районної ради проводиться за  записом. 

 Запис громадян на особистий прийом голови Лугинської районної ради здійснюється під час звернення громадянина.

2. Під час  запису на особистий прийом громадян головою Лугинської районної ради  з’ясовуються: 

- прізвище, ім’я, по батькові громадянина;

- місце проживання громадянина;

- зміст порушеного питання;

- до  яких посадових осіб чи органів державної влади звертався громадянин і яке було прийнято рішення;

- посадова особа чи орган державної влади, до компетенції якого належить вирішення питання.

Також вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

3. Запис на особистий прийом громадян головою Лугинської районної ради  проводиться у разі,  коли порушене громадянином питання залишилося не вирішеним по суті після особистого прийому громадян заступником голови Лугинської  районної ради за напрямами діяльності і якщо вирішення зазначеного питання належить до компетенції Лугинської  районної ради.

ІІІ. Особистий прийом громадян  заступником голови Лугинської районної ради, керуючим справами виконавчого апарату Лугинської районної ради.

1. Особистий прийом громадян  заступником голови районної ради, керуючим справами  Лугинської районної ради  здійснюється згідно з графіком, затвердженим розпорядженням голови Лугинської районної ради, без попереднього запису в порядку черговості громадян, які прийшли на прийом.

2. Під час особистого прийому громадян заступником голови, керуючим справами виконавчого апарату Лугинської районної ради з’ясовується  прізвище, ім’я, по батькові громадянина, місце проживання, зміст порушеного питання. За результатами особистого прийому громадян

3

складаються реєстраційно-контрольні картки в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

3.У разі якщо громадянин звертається до Лугинської районної ради повторно з питань, що будуть розглядатися на особистому прийомі громадян заступником голови Лугинської районної ради,  готуються матеріали за результатами розгляду попередніх звернень. Матеріали розгляду попередніх звернень заявників, інші матеріали і документи, що стосуються суті питання, разом із реєстраційно-контрольною карткою передаються заступнику голови Лугинської районної ради.

 

ІV. Виїзний особистий прийом громадян головою Лугинської районної ради, заступником голови Лугинської районної ради, керуючим справами виконавчого апарату Лугинської районної ради.

1. Виїзні особисті прийоми громадян здійснюються головою Лугинської районної ради, заступником голови Лугинської районної ради, керуючим справами виконавчого апарату в органах місцевого самоврядування Лугинського району за окремим графіком особистих виїзних прийомів громадян посадовими особами Лугинської районної ради, що затверджується головою Лугинської районної ради та оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Лугинської районної ради.

2. Органи місцевого самоврядування,  де заплановано проведення виїзного особистого прийому громадян, доводять до відома громадян інформацію про дату, місце і час проведення прийому, вживають заходів щодо створення відповідних умов та організації його проведення.

3. Виїзний особистий прийом громадян головою Лугинської районної ради здійснюється за  записом. 

Відповідні органи місцевого самоврядування забезпечують здійснення попереднього запису громадян на особистий прийом голови Лугинської районної ради  та передають відповідну інформацію  за один робочий день до дати проведення прийому. За результатами виїзного особистого прийому громадян головою Лугинської районної ради  складаються реєстраційно-контрольні картки в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

4. Наступного дня після проведення виїзного особистого прийому громадян заступник голови, керуючий справами виконавчого апарату Лугинської районної ради повідомляють  про кількість громадян, які звернулися під час прийому, кількість звернень, за якими надані роз’яснення по суті порушених питань, для ведення обліку особистого прийому громадян у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4

5. У разі перенесення дати або місця проведення виїзного особистого прийому громадян заступник голови, керуючий справами Лугинської районної ради повідомляють про перенесення дати або місця проведення виїзного особистого прийому громадян відповідні органи місцевого самоврядування.

6. За результатами виїзних особистих прийомів громадян заступником голови, керуючим справами Лугинської районної ради на підставі інформації про кількість громадян, які звернулися під час виїзного особистого прийому громадян,  складаються реєстраційно-контрольні картки на звернення громадян, подані на особистому прийомі.

V. Заключні положення

1. Посадові особи Лугинської районної ради під час особистого прийому громадян розглядають питання по суті, надають відповідно до чинного законодавства обґрунтовані роз’яснення.

2. Письмові звернення, що отримані на особистому (у тому числі виїзному) прийомі, розглядаються в установленому законодавством порядку.

3. Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому громадян неможливо, воно розглядається у тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого розгляду громадянину надається письмова відповідь.

 

 

Заступник голови

ради                                                                                                              І.П.Шишук 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Додаток 1

                                                                                                              до розпорядження голови

                                                                                                              02.01.2019 №1

Графік

особистого прийому  громадян

посадовими особами Лугинської районної ради

 

Голова районної  ради          

Губарець                               Олександр  Васильович

Перший і третій четвер місяця

з 9.00 до 13.00 години

Заступник голови районної ради 

Шишук

Іван Петрович

Другий і четвертий вівторок місяця

з 9.00 до 13. 00 години

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради

Осадчук

Сергій Миколайович

Друга і остання середа місяця

з 9.00 до 13.00 години

 

 

 

Заступник голови

ради                                                                                                           І.П.Шишук 

 

 

 

 

                                                                                     Додаток 2               

                                                                                                   

                                                                                     до розпорядження голови

                                                                                     районної ради

                                                                                     02.01.2019  №1

 

 

Графік

особистого прийому громадян за місцем їх проживання

посадовими особами Лугинської районної ради на 2019 рік

 

 

Назва    селищної,

сільської    ради

 

Місяць

 

 

Бовсунівська

Січень, вересень

Липниківська

Лютий, жовтень

Літківська

Березень, листопад

Повчанська

Квітень, грудень

 

 

 

 

Заступник голови

ради                                                                                                        І.П.Шишук 

                                                                                                    

Свята та події

 Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання